U bent hier: Home / Een aanvraag indienen / Wilt u inlichtingen over uw betalingen?

Wilt u inlichtingen over uw betalingen?

Analyse van de vraag              
In het algemeen zijn de personen die naar het loket van de dienst financiën komen, personen die reeds een dossier geopend hebben bij ons Centrum, dit is dus geen eerste contact. Deze verzoeken betreffen het leefloon en andere verschillende sociale hulp alsook medische zorgen.

 

Onthaal aan het loket

Waarom kom je naar het loket?

  • om te achterhalen of een betaling uitgevoerd is
  • om zijn verlenging van de verblijfsvergunning te tonen om de betaling van sociale hulp of leefloon te reactiveren
  • om een schulderkenning of een overdracht van vorderingen af te geven (de voormalige terugbetalingsverbintenis)
  • om inlichtingen te bekomen over een geblokkeerd rekeningnummer voor een huurwaarborg, documenten die ontbreken in het dossier, ...
  • om het volgende af te geven: een loonfiche, bewijs inkomsten, erecertificaten, bedrag werkloosheidsuitkeringen enz.
  • om inlichtingen te bekomen over de betaling van een aanvulling op het leefloon of equivalent leefloon
  • om te worden vergoed voor farmaceutische of gezondheidszorgkosten
  • om "ziekenhuisfacturen" af te geven, deze worden dan in een inschrijvingsregister genoteerd.

 

Wanneer?  Elke woensdag- en donderdagvoormiddag van 9u tot 12u.       

Ter herinnering: buiten de openingsuren van het loket, moet de gebruiker de documenten in de daarvoor bestemde brievenbus naast het loket deponeren.

 

Verantwoordelijke Dienst Financiën dd
Martine Delveaux
martine.delveaux@cpas1190.brussels
Tel : 0490/47.71.24 - 02/349 63 24

Document acties