U bent hier: Home / Aanbod werkgelegenheid / Hoofdverpleger
Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Hoofdverpleger

Het OCMW van Vorst zoekt voor haar Leef- en Verzorgingstehuis: 1 Hoofdverpleger – (M/V) Contract van Bepaalde Duur 1 jaar (verlengbaar met een Contract van Onbepaalde Duur) - Voltijds Om de kwaliteit van de dienstverlening aan haar bewoners te verbeteren, werft het OCMW van Vorst voor haar Rust-en verzorgingstehuis Val des Roses een Hoofdverpleegkundige (m/v) aan, die onder rechtstreekse supervisie van de Directeur werkt en verantwoordelijk is voor een zorgteam (Verplegers, Zorghulpen, ADL’s, KEL’s). OPDRACHT VAN DE INSTELLING Val des Roses is het rusthuis van het OCMW van Vorst. De Instelling heeft een opnamecapaciteit van 160 bedden, die ingedeeld worden volgens het type “Rusthuis” en “Rust- en Verzorgingstehuis”. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan verwarde bewoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal aangepaste leefgroepen. Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en de levenskwaliteit van een ieder willen behouden, concentreren we ons levensproject op senioren en hun burgerschap. Onze bewoners moeten mee kunnen blijven beslissen over dingen die hen aanbelangen. Deze gepersonaliseerde aanpak houdt speciale aandacht in voor het respecteren van de filosofische, culturele en sociale diversiteit. Val des Roses stelt verscheidene diensten ter beschikking die verzorgd worden door: verplegend personeel en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een coördinerend arts, een referentiepersoon voor dementie, leefgroepbegeleiders, animatrices, een technische en logistieke dienst. OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WERKNEMER De werknemer belichaamt de waarden van het leef- en verzorgingstehuis door te kiezen voor een mensgerichte aanpak. De hoofdverpleger zorgt voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de zorgactiviteiten binnen het rust- en verzorgingstehuis. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de verzorging, ziet erop toe dat de organisatie van de verzorging beantwoordt aan de wettelijke vereisten en aan het levensproject van het tehuis, bouwt functionele relaties op binnen het OCMW en Val des Roses, is betrokken bij de opleiding van zijn personeel, beheert het materiaal en de middelen en brengt de strategische visie van het rusthuis mee tot stand. KWALITEITEN VEREIST VOOR DE FUNCTIE • Houder zijn van een diploma van gegradueerde verpleegkundige of bachelor of in het bezit zijn van een diploma gebrevetteerd verpleegkundige met professionele ervaring • Een aanvullende opleiding gevolgd hebben in verband met het beheer van een team (hogeschool of master). Kandidaten die het eerste jaar van de hogeschool of master geslaagd hebben, kunnen ook hun kandidatuur stellen. • Talen: Frans en Nederlands • Mensgericht beleid • Analytische en organisatorische vaardigheden, aanpassingsvermogen • In staat zijn om teams te leiden en om in team te werken • Stiptheid en zelfstandigheid • Doeltreffend en effectief communiceren • Empathie • Luistervaardigheid • Respect voor het beroepsgeheim • Zin voor initiatief INFORMATIE OVER DE IN TE VULLEN FUNCTIE • Contracttype: Contract van Bepaalde Duur van 1 jaar (verlengbaar met een Contract van Onbepaalde Duur) • Werkstelsel: Voltijds • Onmiddellijke indiensttreding • Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald • Aantrekkelijke verlofregeling (overheidsdienst) AANWERVINGSMODALITEIT Kandidatuur samen met een Sollicitatiebrief, een CV en een Afschrift van uw Diploma vóór PER E-MAIL versturen naar: HR-Ontwikkeling: recrutementcpas@publilink.be. Kandidaten/-tes die na een eerste selectie op basis van de CV’s weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een gesprek.

Microsoft Word Document icon Hoofdverpleger.doc — Microsoft Word Document, 1.86 MB (1950720 bytes)

Document acties