U bent hier: Home / Wie zijn wij? / Het OCMW
Een aanvraag indienen

Online Administratie

Klik hier om de lijst van dokters en apothekers die aangesloten zijn bij het OCMW te raadplegen

Nee tegen de opheffing van het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers

Partner uit de medische en farmaceutische sector?

Het OCMW

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Dit centrum vervangt sinds 1976 de zogenaamde Commissie voor Openbare Onderstand (COO). Er is een OCMW in elke gemeente van het koninkrijk en zijn werking wordt beheerst door de organieke wet van 8 juli 1976. De wet bepaalt ook de territoriale bevoegdheid van het Centrum.

 

De voornaamste taak van het OCMW is om ervoor te zorgen dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Dus moet het OCMW personen en families de hulp bieden die door de maatschappij verschuldigd is. Daarom verleent het OCMW de meest adequate hulp aan alle hulpbehoevenden. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen: zij kan lenigend of curatief, maar ook preventief van aard zijn. De hulp kan ook materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch van aard zijn.
Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, richt het OCMW verschillende diensten op, die de meest aangepaste middelen voorstellen om te kunnen voorzien in de aanvragen van de burgers.

Document acties